dotacja_obrazek

Dotacja z Urzędu Pracy – czyli jak pozyskać pieniądze na start

Od jakiegoś czasu myślisz o założeniu własnej firmy. Słyszałeś o możliwościach finansowania nowej działalności gospodarczej, ale nie wiesz od czego zacząć, gdzie szukać, czy możesz skorzystać. Już pomagam 😊

Obecnie najbardziej popularną formą wsparcia są dotacje z Urzędu Pracy na otwarcie działalności. Jednorazowa dotacja to prawie 30 tysięcy złotych na start. Poznaj regulamin i zasady wypełniania wniosku z praktycznej strony i sprawdź czy możesz skorzystać ze wsparcia PUP!

Czy mogę skorzystać z dotacji?

Pierwszy i najważniejszy warunek. Jeżeli go nie spełniasz lub nie możesz spełnić, nie ma sensu, żebyś czytał dalej. Osoba starająca się o środki z urzędu pracy musi być osobą bezrobotną. Jeżeli jesteś zatrudniony i nie chcesz zaprzestawać stosunku pracy, nie możesz ubiegać się o ten rodzaj dotacji.

Drugi warunek – nie możesz mieć już otwartej firmy.  Jeżeli już ją miałeś musi upłynąć minimum 12 miesięcy zanim złożysz wniosek o dotację.  Wyklucza Cię także to, że kiedyś skorzystałeś już z bezzwrotnych środków przyznawanych z Funduszu Pracy. Inny zapis w regulaminie mówi również o tym, że po zarejestrowaniu się jako bezrobotny, nie odmówiłeś przyjęcia oferty pracy czy szkolenia z nieuzasadnionych przyczyn. Z doświadczenia wiem, że jeżeli przy rejestracji wspomnisz, że chcesz założyć własną działalność i po to się zgłosiłeś, urzędnicy będą mieć to na uwadze, chcąc zaproponować Tobie pracę.

Przygotowanie wniosku czyli jak przedstawić swój biznes plan w urzędzie

Zaznaczam, że w Polsce działa 340 powiatowych urzędów pracy. Każdy z nich może mieć swój odrębny regulamin, wzór wniosku czy tryb rozpatrywania, co może powodować, że pewne zasady będą funkcjonować inaczej w Twoim urzędzie. Ten artykuł opiera się na danych PUP w Zielonej Górze, więc jeżeli pochodzisz z innego regionu, sprawdź regulamin dostępny na stornie internetowej miejscowego urzędu.

Wniosek

Pierwszym elementem wniosku są oczywiście dane osobowe. Składasz wniosek do właściwego Tobie urzędu pracy.  W dalszej części wniosku będziesz musiał opisać wszystkie wydatki i uargumentować ich zasadność. To szczególnie ważna część wniosku, ponieważ komisja oceniająca wniosek może „obciąć” kwotę przyznanych środków, jeżeli uzna, że ten nie wiąże się z działalnością. Przemyśl więc dokładnie co będzie Ci potrzebne, dowiedz się jakie zakupy dopuszczane są w ramach dotacji.

Zgodnie z regulaminem dofinansowywane są: zakupy środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej. Co do niektórych elementów obowiązują ograniczenia (np. zakup samochodu może stanowić 30% wartości dotacji).

Jeżeli poniosłeś w ciągu ostatnich 6 miesięcy jakieś zakupy, dostosowywałeś lokal, przeszedłeś szkolenia uzupełnij również tabelę związaną z wkładem własnym. Jego posiadanie „pobija” Twój wniosek przy ocenie. Czasem również możliwość zatrudnienia pracownika jest dodatkowych plusem, co warto sprawdzić w regulaminie.

Następny ważny element to wykształcenie, staż pracy oraz posiadane kwalifikacje, które mogą być istotne w przypadku Twojej działalności. Jeżeli pracowałeś w podobnym zawodzie, czy ukończyłeś kursy, szkolenia i masz na to „papier” to dołącz kopię do wniosku. Dokumenty potwierdzające te informację podnoszą ocenę Twojego wniosku zwiększając szansę na otrzymanie dotacji.

Opisz swoją przyszłą działalność

Najbardziej rozbudowanym elementem wniosku jest przygotowanie opisu planowanej działalności. Należy także wybrać formę opodatkowania, PKD, określić lokalizację. W zakresie lokalizacji wymaganym dokumentem jest ten potwierdzający Twoje prawo do lokalu.  Może to być wyciąg z ksiąg wieczystych (do pobrania bezpłatnie z Internetu) lub umowa (chociażby wstępna) najmu, dzierżawy, użyczenia. Jedynie umowa użyczenia nie powoduje obowiązków podatkowego u użyczającego lokal.

Uzupełniając kwestię wkładu własnego, zalicza się do niego też to, co już zrobiłeś w kierunku uruchomienia swojej działalności. Jeżeli masz już określonych przyszłych klientów, poproś o podpisanie deklaracji współpracy. Wystarczy krótkie oświadczenie z pieczątką, żeby po raz kolejny podnieść wartość wniosku. To samo tyczy się dostawców – jeżeli wymieniłeś takich we wniosku udowodnij, że są oni gotowi do współpracy z Tobą. Takie wstępne poszukiwania dostawców i klientów są wartością również dla Ciebie. Będziesz miał z czym startować od samego początku działania firmy, minimalizując swój stres i ryzyko niepozwiedzania.

Opłacalność przedsięwzięcia

Okej! Zostały dwie ostatnie tabelki – analiza SWOT i kalkulacja kosztów. To one sprawiają najwięcej problemów przyszłym przedsiębiorcom. Analiza SWOT pozwoli określić mocne strony i szanse rynkowe Twoje przyszłej firmy. Postaraj się, aby ich lista była możliwie najdłuższa, a listę słabych stron i zagrożeń najlepiej uzupełnij o czynniki mniej zależne od Ciebie wymieniając np. pogorszenie się sytuacji ekonomicznej, zmiana przepisów. Co do kalkulacji przedsięwzięcia – firmę zakładasz po to, żeby zarabiać i płacić od tej kwoty należne podatki. Na starcie na pewno będzie ciężej, ale przy wykorzystaniu szans i mocnych stron możesz w kolejnych latach zarabiać więcej, więc śmiało uwzględnij to 😊

I na koniec kwestia zabezpieczenia dotacji. Regulamin wymienia kilka możliwości, z których najbardziej korzystną wydaje się być poręczenie wekslem przez inną osobę fizyczną (nie może być to współmałżonek). Znajdź osobę, która jest zatrudniona na umowę o pracę i zarabia więcej niż minimalna krajowa oraz ma poniżej 60 lat. Taka forma zabezpieczenia wymaga jedynie zaświadczenia od pracodawcy i pojawienia się wraz z Tobą poręczyciela na podpisaniu umowy. Inne formy np. gwarancja bankowa blokują Twoją wolną gotówkę w banku, która być może przyda się Tobie na rozkręcenie firmy.

Inne wymagane dokumenty typu oświadczenia zostały wymienione w regulaminie i są dostępna na stronie internetowej urzędu pracy. Ich dostarczenie wraz ze wnioskiem gwarantuje Tobie szybsze rozpatrzenie Twojego wniosku, ponieważ termin 30 dni rozpatrzenia liczy się od momentu stwierdzenia kompletności dokumentów. Dostępny jest tam także cały regulamin.

Co w zamian?

Po podpisaniu umowy masz 21 dni na założenia działalności. Pilnuj terminów rozliczenia zakupów, potwierdzeń przelewów do ZUS i innych, o których powiedzą Tobie w urzędzie.

WAŻNE! Twoja działalność musi istnieć minimum 12 miesięcy, a Ty w tym czasie nie możesz podejmować zatrudnienia (dozwolone zlecenie). W innym przypadku jesteś zobowiązany zwrócić otrzymane pieniądze wraz z odsetkami.

Potrzebujesz pomocy?

Wiem, że to sporo informacji. Jednak jeżeli chcesz się dobrze przygotować do próby otrzymania dotacji przeczytaj dostępne regulaminy, przejrzyj i przemyśl co chcesz zawrzeć we wniosku i zwróć się do kogoś kto ma doświadczenie w tym temacie.

4firm Biuro Rachunkowe na początku swojej działalności skorzystało z tego wsparcia! Już za tydzień opublikuje wpis o tym co zrobiłam źle i czego mnie to nauczyło.  Dzięki temu jestem w stanie pomóc innym osobom – masz pytania, daj znać w komentarzu 😉

Źródło: zielonagora.praca.gov.pl
Brak tagów

2 komentarze

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *