OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT ZMIANY OD 1 LISTOPADA 2019

[WAŻNE] Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

1 listopada 2019 roku przestaje funkcjonować w Polsce mechanizm odwrotnego obciążenia, a w jego miejsce jako przedsiębiorca, musisz stosować obowiązkowym mechanizm podzielonej płatności. Czy zmiany te obejmują także Twoją branżę? W jaki sposób musisz stosować ten mechanizm na co dzień?

Na czym polega mechanizm podzielonej płatności (split payment)?

Zgodnie z ogólnymi zasadami mechanizmu podzielonej płatności opłacasz kwotę netto na firmowe konto rozliczeniowe przedsiębiorcy, a podatek VAT przekazujesz na oddzielny rachunek VAT. Do 31 października 2019 środki zgromadzone na rachunku VAT mogą służyć jedynie do zapłaty VAT dla innego kontrahenta.

Zmiany po 1 listopada 2019

Obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:

 • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
 • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
 • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
 • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Mechanizm podzielonej płatności NIE obowiązuje kiedy:

 • nabywcą towaru lub usługi jest konsument (osoba fizyczna)
 • płatność wynikająca z faktury jest niższa niż 15 tysięcy złotych, nawet jeżeli zawiera towary i usługi zawarte z załączniku nr 15 Ustawy o VAT.

Split payment w praktyce

Wystawianie faktur

Faktura podlegająca pod mechanizm split payment musi zawierać oznaczenie „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”. W sytuacji, kiedy zapomnisz dodać ten zapis na fakturze możesz wystawić fakturę korektę lub notę korygującą (w przypadku błędów formalnych). Innym sposobem na uniknięcie konsekwencji jest dopilnowanie, by nabywca towaru opłacił fakturę za pomocą mechanizmu split payment.

Sankcje

W przypadku kiedy jako podatnik wystawiłeś fakturę z naruszeniem wymienionej powyżej zasady, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze.

UWAGA:

Od 1 listopada 2019 możesz z rachunku VAT zapłacić także PIT, CIT, ZUS, akcyzę i cło (do 31 października 2019 tylko VAT możliwa była zapłata jedynie podatku VAT).

Podsumowanie

Podczas dokonywania płatności za faktury powyżej 15 tysięcy (za zakupione towary i usługi) zwróć szczególną uwagę, czy faktura ta zawiera dopisek „mechanizm podzielonej płatności”. Branże, które są zobowiązane do stosowania obowiązkowo mechanizmu split payment przy sprzedaży towarów i usług:

 • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
 • odpady, złom, surowce wtórne;
 • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netbooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;
 • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
 • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
 • roboty budowlane;
 • węgiel;
 • handel częściami do samochodów i motocykli.

 

Szczegółową listę towarów i usług podlegających pod obowiązkowy split payment można znaleźć tutaj (str. 346).

Brak tagów

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *