vat-4184607_1280

Ważne zmiany w podatkach i jak się do nich przygotować [1 września 2019]

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

Czym jest biała lista?

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 31 maja 2019 , szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie prowadził w formie elektronicznej wykaz, który zawiera dane o:

– podmiotach, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;

– podmiotach zarejestrowanych jako podatnicy VAT (tj. dane o podatnikach VAT czynnych i zwolnionych), w tym o podmiotach, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Obecnie takie rejestry są już prowadzone, ale w innej formie. Nowy wykaz czyli tzw. „biała lista podatników VAT” łączy wszystkie dane w jednym miejscu oraz uzupełnia je o numery rachunków bankowych używanych w działalności gospodarczej, które zostały wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizującym. Bieżąca aktualizacja (raz na dobę) ma zapewnić bezpieczeństwo i aktualność rozliczeń.

Jak się przygotować?

Jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT i prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, upewnij się, że rozliczasz się na podstawie firmowego rachunku bankowego. Twój firmowy numer konta zgłasza się na formularzu CEIDG.

Jeżeli nie posiadasz rachunku firmowego to załóż je w dowolnym banku. Uaktualnienie numeru rachunku jest możliwe online, dzięki CEiDG i profilowi zaufanemu. Wybierz na swoim koncie opcję “zmiana danych we wpisie”. Pole odnośnie zmiany numeru konta znajdziesz pod koniec wniosku CEiDG-1.

Posiadanie firmowego rachunku i dbałość o jego aktualność na białej liście podatników VAT, pozwoli Tobie utrzymać dobre relacje z dotychczasowymi kontrahentami, otrzymywać płatności oraz zdobywać nowych klientów, którzy będą mogli bez problemu dokonać weryfikacji Twojej firmy.

Biała lista podatników VAT w praktyce

Z założenia rejestr ten ma ułatwić weryfikację kontrahenta. W praktyce chodzi także o dalsze uszczelnienie systemu VAT, eliminację wyłudzeń oraz karuzeli VAT. Dla małych firm przepisy te nie wpłyną na codzienne funkcjonowanie firmy, szczególnie jeżeli przedsiębiorca nigdy nie miał problemów z VAT, a wszystkie jego dane są aktualne

Ze względu jednak na to, że przedsiębiorcy regularnie odliczają VAT od zakupów, warto sprawdzić kontrahenta i jego historię jako podatnika VAT oraz porównać numery kont z wykazem i fakturą.

1 stycznia 2020

Jeszcze dalej idące zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2020. Będą dotyczyć transakcji powyżej 15 tysięcy złotych. Płatności dokonywane powyżej tej kwoty będą wymagały zapłaty tylko i wyłącznie na konto wykazane w rejestrze. W przeciwnym razie koszt taki nie będzie uznany za KUP.

KTO TRACI ZWOLNIENIE Z VAT 1 WRZEŚNIA?

W ustawie o VAT są wskazane grupy podatników, które obligatoryjnie muszą rejestrować się do VAT od początku działalności. Pozostali podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego (wybrane grupy podatników) lub przedmiotowego czyli limitu 200 000 PLN przychodu.

Od 1 września zwolnienie do limitu 200 000 PLN tracą 3 grupy podatników:
  1. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepy internetowe i sprzedają towary takie jak: preparaty kosmetyczne i toaletowe, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne i nieelektryczne sprzętu gospodarstwa domowego, maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane (silniki, turbiny pompy, turbiny)
  2. Podatnicy, którzy sprzedają hurtowo i detalicznie (również w sklepie internetowym) części do: pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3), motocykli (PKWiU 45.4).
  3. Firmy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu.

Jak się przygotować?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, którego działalność opiera o sprzedaż wyżej wymienionych produktów i usług oraz nie jesteś ‘vatowcem’ to do 31 sierpnia 2019 musisz złożyć w odpowiednim US wniosek VAT-R. Zrezygnujesz tym samym ze zwolnienia z dniem 1.09.2019.

Im szybciej złożysz druk VAT-R do US tym lepiej, ponieważ urzędnicy zazwyczaj weryfikują zgłoszenie. Jeżeli prowadzić działalność w miejscu, które wynajmujesz, dzierżawisz, użyczasz lub jest Twoją własnością, dołącz do zgłoszenia kopię zawartej umowy.

Co to oznacza w praktyce?

Jako podatnik VAT przybędzie Tobie obowiązków formalnych jednak większość z nich przejmie księgowa.  Będziesz musiał zapłacić należy VAT w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca, który wynika z przeporwadzanych przez firmę transakcji.

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT POWYŻEJ 15 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności to rozwiązanie mające uszczelnić system podatku VAT, czyli zapobiec oszustwom podatkowym. Przy płatności przez bank następuje podział kwoty brutto na kwotę netto, która trafia do sprzedawcy oraz kwotę VAT, która zostaje przekazana bezpośrednio na rachunek VAT przedsiębiorcy. Od 2018 mechanizm ten był dobrowolny, ale już od 1 listopada 2019 będzie częściowo obowiązkowy.

Jak się przygotować?

Według nowych przepisów następujące branże/sprzedawcy muszą korzystać z mechanizmu podzielonej płatności dla transakcji powyżej 15 tysięcy złotych:

– wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;

– odpady, złom, surowce wtórne;

– elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;

– paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;

– prawa do emisji gazów cieplarnianych;

– roboty budowlane;

–  węgiel;

– handel częściami do samochodów i motocykli.

Co to oznacza w praktyce?

Eksperci uważają, że wprowadzenie obowiązkowego MPP może wpłynąć na płynność finansową firm, ponieważ przedsiębiorca dysponuje tylko kwotą netto. Z konta VAT jako firma możesz opłacać:

– podatki (CIT, PIT, VAT, cło, akcyzę),

– zapłacić za towary i usługi w ramach mechanizmu podzielonej płatności,

– zapłacić składki ZUS.

Przykład

Pan Jan prowadzi firmę budowlaną, w ramach której wystawił w listopadzie fakturę dla firmy deweloperskiej na kwotę 123 000 zł brutto. Pan Jan otrzyma jako zapłatę otrzyma 100 000 zł na konto firmowe, a 23 000 zł trafi na konto VAT.

Pani Ania zakupiła w grudniu 2019 w ramach jednej transakcji do swojej firmy elektronikę o wartości 14 800 zł brutto. Pani Ania nie musi (ale może) dokonywać płatności dla dostawcy za pomocą split payment.

Brak tagów

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *